E-mail disclaimer

Acest mesaj este destinat exclusiv utilizării persoanei sau entităţii care este destinatarul desemnat al mesajului şi poate conţine informaţii privilegiate sau confidenţiale. Dacă nu sunteţi destinatarul sau angajatul desemnat sau persoana responsabilă pentru transmiterea acestui mesaj unui destinatar desemnat, prin prezenta vă informăm că nu sunteţi autorizat să citiţi, să tipăriţi, să stocaţi, să copiaţi sau să distribuiţi acest mesaj sau o parte a acestuia. Dacă aţi primit acest mesaj din greşeală, vă rugăm să ne informaţi imediat prin email, pe adresa privacy@statech.cz şi să ştergeţi toate fişierele electronice ale mesajului. În acest caz, sunteţi, de asemenea, avertizat să distrugeţi orice copie pe hârtie a mesajului.

Deşi STATECH s.r.o. verifică antivirus în mod curent e-mailurile sosite şi trimise, destinatarii sunt sfatuiti să scaneze acest e-mail şi toate ataşamantele acestuia cu propriul software antivirus. STATECH s.r.o. nu garantează în niciun caz absenţa viruşilor în acest e-mail sau în ataşamente şi nu îşi asumă nicio răspundere în cazul unei probleme de securitate care ar putea dauna p;rin acest mesaj, oricărui sistem.

Transferul datelor pe Internet pot fi nesigure şi societatea STATECH s.r.o. nu poate garanta transferul corect sau complet al informaţiilor conţinute în această comunicare sau în momentul primirii lor.

Vă mulţumim.